MIỄN PHÍ
2 THÁNG
0 VNĐ
30 Lượt khám mỗi ngày (Tối đa)

Hỗ trợ qua email
Phù hợp cho phòng khám có số lượt bệnh nhân thấp

TRẢ PHÍ
LINH HOẠT
380 VNĐ/ Lượt khám
Không giới hạn lượt khám mỗi ngày
Không hết hạn
Hỗ trợ qua email
Online chat 24/7
TRẢ PHÍ
LINH HOẠT
(Có xuất nhập thuốc)
380 VNĐ/ Lượt khám
Không giới hạn lượt khám mỗi ngày
Không hết hạn
Hỗ trợ qua email
Online chat 24/7
Phù hợp với phòng khám mới mở, có số bệnh nhân chưa ổn định

TRẢ TRƯỚC (tháng-BASIC)
265.000 VNĐ/ Tháng
30 Lượt khám mỗi ngày (Tối đa)
Hết hạn sau 31 ngày
Hỗ trợ thiết lập thông tin ban đầu
Hỗ trợ qua email
Online chat 24/7
TRẢ TRƯỚC
(tháng-PRO)
505.000 VNĐ/ Tháng
60 Lượt khám mỗi ngày (Tối đa)
Hết hạn sau 31 ngày
Hỗ trợ thiết lập thông tin ban đầu
Hỗ trợ qua email
Online chat 24/7
Phù hợp với phòng khám đã hoạt động ổn định. Lượt bệnh nhân đều