MÔ HÌNH 01: TIẾP ĐÓN VÀ KHÁM BỆNH TẠI 1 PHÒNG

#Nhân sựSố lượngCông việc
1Y tá01-Nhập thông tin chung của phòng khám (D/s Thuốc, thời gian khám…)
-Tiếp đón bệnh nhân, Đăng ký khám
-Vận hành máy nội soi, chụp ảnh nội soi
-Thu tiền khám
-In Hóa đơn
2Bác sỹ01-Thực hiện Nội soi, chẩn đoán, kê đơn
-In đơn thuốc / Kết quả nội soi / Phiếu khám chuyên khoa
Vai trò khi sử dụng Z Clinik
#Thiết bịSố lượngVai tròSử dụng
1Máy tính01Kết nối máy nội soi (nếu có), Chạy phần mềm Z ClinikY tá, bác sỹ,
2Máy nội soi01Nội soiY tá, bác sỹ
3Máy in đen trắng (Giấy A5/A4)01In đơn thuốc, phiếu khám chuyên khoa, Hóa đơnBác sỹ
4Máy in mầu01In kết quả nội soiY tá, bác sỹ
5Máy in nhiệt (Nếu có)01In hóa đơnY tá
Các thiết bị trong phòng khám

MÔ HÌNH 02: GỒM NHIỀU PHÒNG CHỨC NĂNG

#Nhân sựSố lượngCông việc
1Lễ tân>= 01-Tiếp đón bệnh nhân
-Đăng ký khám
-Thu tiền khám
-In hóa đơn / Đơn thuốc…
2Y tá>= 01-Nhập thông tin chung của phòng khám (D/s Thuốc, thời gian khám…)
-Vận hành máy nội soi, chụp ảnh nội soi
-In đơn thuốc / Kết quả nội soi / Phiếu khám chuyên khoa
3Bác sỹ>= 01-Thực hiện Nội soi, chẩn đoán, kê đơn
Vai trò khi sử dụng Z Clinik
#Thiết bịSố lượngVai tròSử dụng
1Máy tính>= 02Kết nối máy nội soi (nếu có), Chạy phần mềm Z ClinikLễ tân, bác sỹ, y tá
2Máy nội soi>= 01Nội soiY tá, bác sỹ
3Máy in đen trắng (Giấy A5/A4)>= 01In đơn thuốc, phiếu khám chuyên khoa, Hóa đơnLễ tân, bác sỹ
4Máy in mầu>= 01In kết quả nội soiLễ tân, bác sỹ
5Máy in nhiệt (Nếu có)>= 01In hóa đơnLễ tân
Các thiết bị trong phòng khám