* Lưu ý: thiết lập các thông tin phòng khám trước khi sử dụng

Tham khảo mô hình hoạt động phòng khám sử dụng Z Clinik

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Đăng ký khám

Chọn giờ đăng ký khám (Cố định/ linh hoạt)
Đăng kí khám cho bệnh nhân

Bước 3: Khám bệnh

Danh sách bệnh nhân chờ khám
Nội soi (Nếu có), chẩn đoán, kê đơn, dặn dò…

Bước 4: Kết thúc khám

Lưu kết quả khám
Thu tiền, in kết quả
In đơn thuốc
In kết quả nội soi
In phiếu khám chuyên khoa
In hóa đơn

* Lưu ý: thiết lập các thông tin phòng khám trước khi sử dụng

Tham khảo mô hình hoạt động phòng khám sử dụng Z-Clinik